lo

O biegach

 

 

REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

 1. ORGANIZATOR:

 

 • Starostwo Powiatowe w Sławnie;

 

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 • Centrum Kultury i Sportu w Postominie;

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie;

 • Urząd Gminy Darłowo;

 • Urząd Gminy Malechowo;

 • Urząd Miasta Darłowo;

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sławsku;

 

 

 1. PATRONAT MEDIALNY:

 

 • Dziennik Sławieński

 

 1. CEL:

 

 • aktywizacja mieszkańców Powiatu Sławieńskiego;

 • popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu;

 • propagowanie zdrowego stylu życia;

 • promocja turystyczna walorów Powiatu Sławieńskiego.

 

 1. UCZESTNICY:

 

 • prawo uczestnictwa mają wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat, które oświadczą pisemnie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu i wzmożonego wysiłku (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w ich imieniu składa opiekun prawny);

 

 • w Festiwalu Biegowym Powiatu Sławieńskiego sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą minimum 5 z 6 zaliczanych do Festiwalu oraz Bieg „Podsumowujący”, który obędzie się w Postominie, 11 stycznia 2020 r. w ramach WOŚP „Policz się z cukrzycą” (wynik w tym biegu nie wlicza się do punktacji Festiwalu).

 

 

 

 

 

 1. KLASYFIKACJA:

 

 • prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn w kategorii open;

 • dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: do 35 lat (roczniki 1984 - 2001), 36 – 49 lat (roczniki 1970 - 1983), 50 i więcej lat (1969 i starsi)

 • klasyfikacji podlegać będą uczestnicy, którzy ukończą co najmniej 5 z 6 biegów

 • klasyfikacja końcowa zostanie utworzona na podstawie sumy czasów uzyskanych w pięciu najlepszych biegach uczestnika. Końcowy wynik zaokrąglany będzie do pełnej sekundy.

 • Informacją o uzyskanym czasie zawodnika w poszczególnym biegu będzie oficjalny komunikat końcowy organizatora biegu wchodzącego w skład Festiwalu

   

 

 1. NAGRODY:

 

 • puchary za miejsca I-X - klasyfikacja open kobiet/mężczyzn;

 • nagrody rzeczowe za miejsca I-X - klasyfikacja open kobiet/mężczyzn;

 • puchary za miejsca I-III – klasyfikacja w kategoriach wiekowych

 • każdy uczestnik, który ukończy minimum 5 biegów zaliczanych do Festiwalu oraz Bieg „Podsumowujący” otrzyma medal Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego i statuetkę/wieszak na komplet medali Festiwalu

 • każdy uczestnik, który ukończy wszystkie 6 biegów zaliczanych do Festiwalu otrzyma dodatkowy zestaw upominków ufundowany przez organizatora

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • podsumowanie II edycji Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego odbędzie się w Postominie – 11 stycznia 2020 r.;

 • każdy z biegów zaliczanych do Festiwalu posiada odrębny regulamin, którego każdy zawodnik zobowiązany jest przestrzegać;

 • bieżące wyniki Festiwalu po każdym z biegów ukazywać się będą na stronie Festiwalu prowadzonej przez Organizatora na portalu społecznościowym;

 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Drukuj